Misyon

Tazelenme Üniversitesi'nin misyonu, yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunmasını; yenilerinin kazanılmasını sağlayarak, kaliteli ve başarılı yaşlanmanın temelini atmaktır.


Vizyon

Tazelenme Üniversitesi, Türkiye'de yeni bir yaşlı algısı oluşturulmasını; Türkiye'ye özgü, dünyada da örnek teşkil edecek bir yaşlı üniversitesi modeli geliştirilmesini hedeflemektedir.


İlkeler

Temel hak ve özgürlüklere saygı

Toplumsal sorumluluk bilinci

Yaşam boyu eğitime inanç

Araştırma ve eğitimin bütünleşikliği

Uluslararasılık

Sürdürülebilirlik

Güvenilirlik