InfoGero

Birey-Çevre İlişkisi

09.07.2017 Prof. Dr. İsmail Tufan


Tazelenme Üniversitesi bireyin kendisini algılayışına ve çevresi tarafından algılanışına müdahale ilkesi veya modeli olarak da tanımlanabilir.

Her insanın (yaşından bağımsız) kendisini algılayışı vardır ve şu düşüncelerle bağlantılıdır:
- Kendimi böyle görüyorum.
- Böyle görülmek istiyorum.

Her insanın çevresi tarafından algılanışı vardır. Yaşlanma sürecinde çevrenin bireyi algılayışı genellikle olumsuz yöne doğru gelişmektedir. Genellikle birey çevre tarafından algılanışıyla ilişkili şu düşüncelerden hareket etmektedir:
- Beni böyle görüyorlar.
- Ben böyle görülmeyi istiyorum.

Tazelenme Üniversitesi, bireyin kendisini algılayışına ve çevresi tarafından algılanışına etki eden faktörleri dikkate alarak bireyin bunlara bağlı bilgi, beceri ve yeteneklerini korumasını ve geliştirmesini (yeterlilikler, yeterlilik dengesi) sağlamaktadır. Böylece hem kendisini algılayışına hem de çevresi tarafından algılanışına müdahale etmektedir.