InfoGero

Öğrenme Nedir?

09.07.2017 Prof. Dr. İsmail Tufan


Öğrenme denildiğinde insanların çoğunun aklına ilk önce okul, öğretmen, not, eğitim gibi kavramlar gelir. Fakat konuyla yakından ilgilendiğimiz takdirde öğrenmenin bunların sınırlarını aşan anlamlarla bağlantılı olduğu görülür. Öğrenme aynı zamanda merak, bilinmeyeni deneme isteği, yeni durumlara uyum, yeni tecrübeler edinmek, kendi kendine soru sormak ve bunların cevaplarını aramak, açık olabilmek gibi kavramlarla bağlantılı olduğu görülmektedir. “Başka hiçbir canlıda insandaki kadar güçlü, kendini sürekli yeni ve değişen çevre koşullarına uyum yeteneği yoktur (Jasper 2002, s.370). Tazelenme Üniversitesi, insanın bu yeteneğinin yaşlanma sürecinde körelmemesi, aksine daha da gelişmesine yardımcı olmaktadır. Öğrenmenin birbirinden farklı tanımları vardır. Hepsi ana hatlarıyla aynı şeyi ifade etmektedir. “Öğrenme çevrenin etkilerine yönelik ve biyolojik olgunlaşma süreçlerine bağlı olmayan veya organizmanın hastalanmasına indirgenemeyen, kalıcı davranış değişimidir.” (Kurt 1987, akt. Jasper 2002, s.372). Öğrenme günlük yaşamda ve masa başında gerçekleşebilir. Tazelenme Üniversitesi günlük yaşamın bilgilerine masa başı bilgisini de ekliyor, daha sonra bu bilgilerle donanmış yaşlıları günlük yaşamda yeni bilgi edinmeye yöneltiyor, daha önce merak etmedikleri veya imkan bulamadıkları için öğrenemedikleri yeni alanlara çekiyor, güncel ve özellikle de yaşlılıkta gerekli olan, yani yaşlılar açısından önemli ve anlamı olarak kabul edilen bilgileri, onlara aktarıyor.