InfoGero

Gerontoloji 10 Yaşında

09.07.2017 Prof. Dr. İsmail Tufan


Türkiye’de Gerontoloji 10’uncu yılını geri bıraktı. Ülkemizin ilk Gerontoloji bölümü Akdeniz Üniversitesi'nde 2006 yılında kurulduktan üç yıl sonra öğretime başlamıştır. O dönemde, bu bize boşa geçen süre olarak görünmüştür. Fakat şimdi böyle olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu süreyi iyi değerlendirdiğimizi görüyorum. Birçok hazırlıklar bu döneme rastlar. Bir taraftan bölümün öğretime geçebilmesi için gerekli hazırlıklar yapılırken, diğer taraftan bugün hayata geçirmiş olduğumuz projelerin ilk taslakları, ana fikirleri ve planları yine o dönemde yapılmıştır. Örneğin Alzheimer hasta ve yakınları için buluşma merkezlerinin açılması, yaşlılara eğitim olanağı veya yerel yönetimlerle iş birliği ile yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi gibi projeler hep o dönemin meyveleridir.

Gerontoloji Bölümü bilim camiamızı da harekete geçirmiştir. Böylece, yaşlanma ve yaşlılık bilim camiamızın araştırma ve uygulama alanlarından birine dönüşmüştür. Gerontolojinin tetikleyici etkileri bugün de artarak devam etmektedir. Önümüzdeki dönemlerde genç gerontologlar yaşlanma ve yaşlılıkla bağlantılı yeni olanakların algılanmasını sağlayacaktır.

Yaşam süremiz uzarken yaşlılığın olumsuz etkileri çoğalıyor. Yaşlanma sürecinde kaçınılmaz olan biyolojik kayıpların çok erken yaşlarda ortaya çıktığı dikkat çekiyor. Yaşam koşullarımız yaşlılığa hasta ve yoksul olarak adım atan kişilerin çoğalmasına yol açıyor. Yaşlılık bireysel sorun olarak kabul ediliyor. Bu da yaşlılığa yönelik sosyal politikaların geliştirilmesine önemli bir engel teşkil ediyor. Yaşı 80 ve üzeri nüfusun çoğalması gelecek kaygılarını da arttırıyor. Bu yaşlarda ağır kronik hasta ve bakıma muhtaçlar çoğalırken, yaşlanan toplumun dikkate alınması zorunlu hale geliyor.

Türkler ekonomiye verdiği değerle anılan bir kültürden gelmiyor. Türkiye sadece denizi ve güneşiyle tanınan bir ülke değildir. Türkler ailesine ve yaşlısına değer veren bir kültürün üyesi olarak da tanınıyor ve takdir ediliyor. Yaşlanan toplumu dikkate alarak insani vasıflarımızı daha güçlü şekilde ortaya koyan Tazelenme Üniversitesi ile ömür boyu öğrenen bir milletin üyesi olduğumuzu da göstermiş oluyoruz.