InfoGero

Tazelenme Üniversitesi Üzerine 2

09.07.2017 Prof. Dr. İsmail Tufan
Tazelenme Üniversitesi bireyin yaşlanma sürecinde hem kendisinde hem de çevrede değişen koşullara ve bunlardan kaynaklanan taleplerine uygun cevap verebilmesini sağlayan bilgi, beceri ve yeteneklerini korumasını ve yeni bilgi, beceri ve yetenekler kazanarak gelişiminin devam etmesini sağlamaktadır.

Bilgi, beceri ve yetenekler yeterlilik kavramı altına toparlanmaktadır. Bir tek yeterlilik yoktur. Farklı fonksiyonlar ve kısmi yeterlilikler vardır. Örneğin sosyal yeterlilik kavramı altında iş birliği yeterliliği, sorumluluk yeterliliği veya çatışma (hakkını savunma ve talep etme) yeterliliği gibi kısmi yeterlilikler dikkate alınmaktadır. Aynı şekilde psişik ve fiziksel yeterliliklerde de kısmi yeterlilikler dikkate alınarak yaşlanma sürecinde ortaya çıkan kayıpların yeni bilgi, beceri ve yetenekler kazanımıyla “toplamda” bir kayıp haline dönüşmemesi, böylece bireyin kendisini hem objektif hem de sübjektif güvenliğini (güvenlik hissi, özgüven) ve bağımsızlığını koruması sağlanmaktadır.