InfoGero

Tazelenme Üniversitesi Üzerine

09.07.2017 Prof. Dr. İsmail Tufan


Tazelenme Üniversitesi'nin en önemli yeterlilik, insanın belli bir alanda beklentilere uygun cevap (tepki) verebilme yeteneğidir. Yaşlanma sürecinde hem fonksiyonlar hem yetenekler farklı şekilde değişir. Toplamda otomatikman azalmaları gerekmez. Yeterlilikler genel, kısmi ve hissi olmak üzere üçe ayrılır.

Tazelenme Üniversitesi yeterlilik dengesi yaratmayı hedeflemektedir. Bunun için çevrenin talepleri ve bireyin yetenekleri (bilgi ve beceri) arasında denge sağlayarak veya mevcut dengeyi koruyarak bireysel güvenlik ve bağımsızlık arasında sağlıklı bir denge oluşmasını sağlamaktadır (Jasper 2002).

Tazelenme Üniversitesi'nin odak noktasındaki düşünce şudur: İnsan en ileri yaşlara kadar gelişme potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla davranış ve yaşantıları her yaşta ve ömür boyu değiştirilebilir. Davranış ve yaşantı değişimi bireyin kendisi tarafından veya dıştan müdahale yoluyla başlatılabilir.

Tazelenme Üniversitesi, bireyin davranış ve yaşantılarına eğitim ve öğretim yoluyla müdahale ederek başarılı yaşanma süreçlerini korur ve gelişmesine yardımcı olur. Tazelenme Üniversitesi'nin en önemli hedefleri şu şekilde özetlenebilir:
- Bireyi günlük yaşam taleplerinin üstesinden gelebilecek yeterliliklerle donatmak
- Bireysel bağımsızlığını korumasına ve geliştirmesine yardımcı olmak
- Bireyin olası bakıma muhtaçlık riskini azaltmak veya tamamen önlemek

Kaynakça
Jasper, B. M. (2002). Gerontologie: Lehrbuch Altenpflege. Hannover: Vincentz Verlag.