InfoGero

İşlevsellik Hipotezi

09.07.2017 Prof. Dr. İsmail Tufan


Tazelenme Üniversitesi fonksiyonel yaş (işlevsel yaş) kavramını odak noktaya koymaktadır. Her ne kadar Tazelenme Üniversitesi'nin öğrencilerinden en az 60 yaşında olmaları talep edilse de bunun Tazelenme Üniversitesi'nin eğitim ve öğretim modeliyle bir ilişkisi yoktur. Bu takvimsel yaş sadece Tazelenme Üniversitesi'nin hedef grubunu belirlemeye yaramaktadır.

Fonksiyonel yaş farklı yaş kategorilerinden oluşmaktadır:
- Sosyal yaş: Sosyal çevrenin beklentileriyle bağlantılıdır. Kültür önemli bir etkendir.
- Biyolojik yaş: Hücre, organ ve organ sitemleriyle bağlantılıdır.
- Psikolojik-zihinsel yaş: Bireyin kendisini ve içinde yer aldığı yaşam dönemini değerlendirmesine bağlıdır (“İnsan kendisini hissettiği yaştadır”).
- Sübjektif yaş: Yaşam bilançosu anlamına gelmektedir. Geçmiş, şimdi ve gelecek ile ilgili kişisel değerlendirmeler ve sonuç çıkarımları ve bunlara bağlı olarak gelecek üzerine beklentiler ve planları ifade etmektedir.

Fonksiyonel yaş bireyin fonksiyonlarının toplamından meydana gelmektedir. Fonksiyonel yaşın boyutları farklı bilim dallarının teorilerine ve bilgilerine dayanmaktadır.