InfoGero

Tazelenme Üniversitesi'nde Eğitim

09.07.2017 Prof. Dr. İsmail Tufan


Tazelenme Üniversitesi’nin amaçları bilimin genel ve Gerontolojinin spesifik amaçlarından elde edilmektedir. Teorik ve metodik karşıt görüşlere rağmen bilimin amacı “insanı, sosyal organizasyonun dışında ve içindeki süreçler üzerine aydınlatmak ve bunlar hakkındaki bilgisizliğinden doğan zorunluluk ve feragatlerini önlemektir” (Schnell, Hill, Esser 2005, S.6).

Gerontolojinin amacı, yaşlanma sürecinin uygun şekilde kavranabilmesi ve bilimsel disiplinlerin sınırlarının ötesine taşan iş birliğiyle, bu olgunun bedensel, psişik ve sosyal boyutlarını dikkate alan araştırmaları ve uygulamaları gerçekleştirmektir (Lehr 1979, akt. Wahl, Heyl, 2004, S. 11).

GeroAtlas araştırması bu hedefe yönelik çalışmalar yapar ve Tazelenme Üniversitesi bu hedefle uyumludur. Çünkü bir taraftan Gerontolojinin sınırları içerisinde yaşlanma ve yaşlılığı araştırmaktadır, diğer taraftan sınırlarının ötesine taşarak “yetişkin eğitimine” güzel bir örneği ülkemize kazandırmaktadır. Tazelenme Üniversitesi Gerontolojinin Geragogik, yani yaşlı eğitimi alanıyla direkt bağlantılıdır (Geragogik için örneğin bkz. Witterstätter 2003).

Tazelenme Üniversitesi bilim insanları tarafından son derece olumlu karşılanan ve büyük bir heyecan yaratan girişimdir. Bu yüzden yurt içinden ve yurt dışından bilim insanları bu anlamlı girişime gönüllü katılmaktadır. Bu bilim insanları farklı bilim dallarından gelmektedirler. Gerontolojinin disiplinler arası ruhu ile uyumlu olan bu durumun göz ardı edilmemesi yerinde olur. Ülkemizde başka hiçbir girişim bu denli karşılıksız bir gönüllülüğe ev sahipliği etmemiştir.

Tazelenme Üniversitesi’nin ders programı yaşlılara göre özel olarak hazırlanmıştır. Burada her dersin adını vermenin bir anlamı olmadığından, sadece derslerin alanları belirtilecektir:

1.Sağlık (sağlığı koruma, hastalık ve tedavileri, ağrılı hastalıklar vs.)
2.Beslenme (şeker hastaları için diyet, yaşlılıkta düşük enerjili besinlerin önemi vs.)
3.Felsefe (‘Ben kimim?’, ‘Nereden geliyorum?’, ‘Neden buradayım?” ‘Nereye gidiyorum? )
4.Kültür
5.Tarih
6.Uygulamalı beceri geliştirme dersleri (örneğin yemek pişirme, ufak tefek tamiratlar)
7.Geronto-Psikoloji (yaşam krizleri, ömür boyu gelişme, aktif yaşlanma, başarılı yaşlanma vs.)
8.Sosyal Gerontoloji (toplumsal tasarım yaşlılık, sosyal rol olarak yaşlılık, bağımsızlık vs.)

Tazelenme Üniversitesi’nde sunulan bütün derslerin temel amacı, yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek, yaşamlarında yeni anlamlar keşfetmelerine ve aktif yaşlanma sürecinden geçmelerine yardımcı olmaktır.

Tazelenme Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi’nin bir onuru olabilecek ve gönüllü olarak kampüslerini açan tüm üniversitelerin imajını artıracak bir girişimdir. Akdeniz Üniversitesi sadece Türkiye’de ilk Gerontoloji Bölümünü değil, aynı zamanda Türkiye’nin ilk yaşlı üniversitesini de açan üniversitedir. Böylece Türk bilim camiasının tarihinde yeni bir dönemin de kapılarını aralamış olmaktadır. Hatta Türkiye’de eğitim alanında bir paradigma değişimi dersek, abartmış olmayız.

Tazelenme Üniversitesi, elimizdeki “yaşlılık” denilen ve yaşam tecrübeleriyle yoğrulmuş olan cevherin tozlanmasına, paslanmasına müsaade etmeyen, aktif ve başarılı yaşlanma kavramına anlam katan girişimdir. Sadece desteklenmesi değil, aksine Türkiye’ye yayılması sağlanmalıdır. Akdeniz Üniversitesi, buna öncülük ederek, “yaşlıya saygı” kavramının çoktan boşalmış olan içini yeniden “doldurmaya” başlamış olmaktadır. Böylece “yaşlanma ve yaşlılığın bedensel, psişik, sosyal, tarihsel ve kültürel yönlerinin tarifi, açıklaması ve modifikasyonu (…) Yaşlanma açısından önemli ve yaşlılığı yapılandıran çevre ve sosyal kurumlar (…) dâhil” (Baltes, Baltes S.8) yaşlanma süreçlerinden geçerek kaçınılmaz olan sona doğru yürüyen insanın yaşamına yeni anlamlar kazandırıyor.

Sokrates’in dediği gibi “bilgi iyidir, bilgisizlik kötü”. Tazelenme Üniversitesi olarak, yaşlımıza saygıyı, ona sahip olduğumuz bilgileri sunarak göstermekteyiz ve onu “enkaz” olarak görenleri de bilgilendirerek, doğru yolu bulmalarına yardımcı olmaktayız.